Fastigheter Härryda

Mölnlycke Fastighets AB (MFAB) grundades 1988. Vår verksamhet är främst inriktad på förvaltning och förädling av fastigheter. Vi arbetar med både ny- och ombyggnation och är för tillfället aktiva i Härryda där vi äger och förvaltar.

Härryda Bårhult 1:6 & 1:14

Långenäs 150
Mölnlycke
3000 m² Hällsnäs Hotell- och Konferensanläggning

Härryda Pixbo 1:273

Herrgårdsvägen 33
Pixbo
160 m² lokalyta
528 m² bostadsyta

Härryda Hönekulla  1:24

Furuhällsvägen 1
Mölnlycke
597 kvm Kontorsyta
207 kvm Bostadsyta