Om Mölnlycke Fastighets AB

Mölnlycke Fastighets AB (MFAB) grundades 1988. Vår verksamhet är främst inriktad på förvaltning och förädling av fastigheter. Vi arbetar med både ny- och ombyggnation och är för tillfället aktiva i Härryda där vi äger och förvaltar.

Genom åren har vi förvaltat och förädlat fastigheter i ett flertal olika kommuner.

Några av våra fastigheter